Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων


Μέσω της συμμετοχής τους στα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης της DataGIS, οι άνεργοι καταρτιζόμενοι απολαμβάνουν τα παρακάτω οφέλη:

  • Επαγγελματική κατάρτιση υψηλών προδιαγραφών στο εκάστοτε αντικείμενο, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας
  • Εκπαίδευση στη DataGIS, μία από τις πληρέστερες και πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές δομές της Ελλάδος
  • Επαφή και δικτύωση με επαγγελματίες του χώρου
  • Εξασφάλιση της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας 1-2 μηνών, σε επώνυμες και αξιόλογες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο
  • Αυξημένη πιθανότητα εύρεσης εργασίας, είτε απευθείας στις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, είτε και σε άλλες, μέσω των υπηρεσιών προώθησης στην απασχόληση που παρέχει η DataGIS

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα ανέργων