Επιδοτούμενη Κατάρτιση Εργαζομένων


Η DataGIS, δραστηριοποιείται στην παροχή Υπηρεσιών Επαγγελματικής Κατάρτισης, μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων που απευθύνονται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα καθώς και σε αυτοαπασχολούμενους.

Μέσω της συμμετοχής τους στα προγράμματα κατάρτισης της DataGIS, οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι απολαμβάνουν τα παρακάτω οφέλη:

  • Επαγγελματική κατάρτιση υψηλών προδιαγραφών, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας
  • Αναβάθμιση των υφιστάμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών τους
  • Επαγγελματική κατάρτιση εστιασμένη στις πραγματικές επαγγελματικές τους ανάγκες, μέσω εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που εστιάζει στην πρακτική και όχι την θεωρητική προσέγγιση του εκπαιδευτικού αντικειμένου
  • Εκπαίδευση στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της DataGIS, μία από τις πληρέστερες και πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές δομές της Ελλάδος