Η Κατάρτιση στην DataGIS


Οι ραγδαίες αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα που σηματοδοτούν τη σύγχρονη εποχή προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ενηλίκων προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες εργασιακές απαιτήσεις της αγοράς.

Στόχος της DataGIS είναι η υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων του, όπως προκύπτουν μέσα από προγράμματα διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσης.

Στη DataGIS η προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης επιτυγχάνεται με:

  • καταρτισμένους και έμπειρους σύμβουλους κατάρτισης και επιστημονικούς συνεργάτες
  • εξειδικευμένο μόνιμο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό
  • άριστο τεχνολογικό εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή
  • εφαρμογή νέων πρωτοποριακών εκπαιδευτικών μεθόδων
  • κατάλληλη τεχνογνωσία

Ενημερωθείτε άμεσα για τα προγράμματα: