Ψηφιοποίηση Δεδομένων


 Επενδύοντας σε τεχνολογία αιχμής (heavy duty scanners και OCR), η DataGIS προσφέρει λύσεις καταχώρισης, ψηφιοποίησης και μετάπτωσης δεδομένων. Επιπρόσθετα η DataGIS εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων ακόμα και των πλέον πολύπλοκων έργων ψηφιοποίησης διαθέτοντας προηγμένο data center.

Διαχείριση Αρχείων


 Η DataGIS αναλαμβάνει τη διαχείριση των εγγράφων και των αρχείων των πελατών της, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης, αρχειοθέτησης, ψηφιοποίησης, και δημιουργίας σχετικών βάσεων δεδομένων φροντίζοντας ώστε το παραδοτέο έργο να είναι εύχρηστο και κατανοητό.

Κανονικοποίηση Δεδομένων


 Η DataGIS διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό είναι σε θέση να προτείνει έξυπνες λύσεις για την κανονικοποίηση και εκκαθάριση βάσεων δεδομένων.