Η DataGIS είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία πληροφορικής και κατάρτισης με έδρα στην Αττική, και με ιδιαίτερη δραστηριότητα στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Είναι οργανισμός παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας, ψηφιοποίησης δεδομένων και εξειδικευμένων εφαρμογών, κατάρτισης και συμβουλευτικής.